Online Support

  • PHÒNG KINH DOANH
    • skype Kinh doanh 01
      phone 0374949596
      email soner.dtnvietnam@gmail.com

Pin lithium 24V

Sắp xếp:

Hiển thị:


Pin Lithium Soner 24V - 40A LP

Pin Lithium Soner 24V - 40A LP

Mã sản phẩm SN2440LP Điện áp 24VDC Dung lượng 40A ..

Liên hệ

Pin lithium Soner 24V - 60A - SN29460

Pin lithium Soner 24V - 60A - SN29460

Mã sản phẩm SN29460-7S2P Điện áp 24VDC Dung lượng 60Ah ..

7.000.000 Đ

Pin lithium Soner 24V-120A

Pin lithium Soner 24V-120A

Mã sản phẩm SN24120LP Điện áp 24V Dung lượng 120A ..

Liên hệ

Pin lithium Soner 24V-15000mA

Pin lithium Soner 24V-15000mA

Mã sản phẩm SN2415LFP Điện áp 24VDC Dung lượng 15000mA ..

Liên hệ

Pin lithium Soner 24V-30A

Pin lithium Soner 24V-30A

Mã sản phẩm SN2430LP Điện áp 24VDC Dung lượng 30A ..

Liên hệ

Pin lithium Soner 24V-40A LFP

Pin lithium Soner 24V-40A LFP

Mã sản phẩm SN2440LFP Điện áp 24VDC Dung lượng 40A ..

Liên hệ

Pin Lithium Soner 24V-80A

Pin Lithium Soner 24V-80A

Mã sản phẩm SN2480LFP Điện áp 24VDC Dung lượng 80A ..

Liên hệ

Pin lithium Soner 24V-5000mA

Pin lithium Soner 24V-5000mA

Mã sản phẩm SN2405LFP Điện áp 24VDC Dung lượng 5000mA ..

800.000 Đ 850.000 Đ

Pin Lithium Soner 24V-18A

Pin Lithium Soner 24V-18A

Mã sản phẩm SN2418LFP Điện áp 24VDC Dung lượng 18A ..

2.800.000 Đ 3.000.000 Đ

Pin lithium Soner 24V - 20A LFP

Pin lithium Soner 24V - 20A LFP

Mã sản phẩm SN29420LFP Điện áp 24VDC Dung lượng 20Ah ..

3.000.000 Đ 3.200.000 Đ

Pin lithium Soner 24V - 30A NCM

Pin lithium Soner 24V - 30A NCM

Mã sản phẩm SN29430NCM Điện áp 24VDC Dung lượng 30Ah ..

3.600.000 Đ

Pin lithium Soner 24V - 50A NCM

Pin lithium Soner 24V - 50A NCM

Mã sản phẩm SN29450NCM Điện áp 24VDC Dung lượng 50A ..

4.800.000 Đ 5.000.000 Đ

Pin lithium Soner 24V - 60A NCM

Pin lithium Soner 24V - 60A NCM

Mã sản phẩm SN25260NCM Điện áp 24VDC Dung lượng 60Ah ..

6.000.000 Đ 6.000.000 Đ

Pin lithium Soner 24V-50A LFP

Pin lithium Soner 24V-50A LFP

SKU SN294508S1PD60A-LFP Điện áp định danh 24V Dung lượng 5..

6.500.000 Đ

Pin lithium Soner 24V - 80A NCM

Pin lithium Soner 24V - 80A NCM

Mã sản phẩm SN29480NCM Điện áp 24VDC Dung lượng 80Ah ..

8.600.000 Đ 9.200.000 Đ

Pin lithium Soner 24V - 120A NCM

Pin lithium Soner 24V - 120A NCM

Mã sản phẩm SN294120NCM Điện áp 24VDC Dung lượng 120A ..

11.200.000 Đ 11.800.000 Đ

Hiển thị 1 đến 16 trong 16 (1 Trang)